Mittarit

This post is available in: English (englanti) Español (espanja) Português (Brasilian portugali) Français (ranska) Suomi Italiano (italia), there may also be a subsite in your language, see "Subsites" in the top menu.

34 muuttujan alkuperäinen ”Tulosmittari” (”Outcome Measure”, eli ”OM”). Käytä alkuperäistä nimeä ”CORE-OM”, ei ”CORE-34”. Suunniteltu aikuisille, mutta on käytettävissä noin 16-ikävuodesta alkaen. CORE-OM on pohjana lyhyille lomakkeille:

Toinen kahdesta alkuperäisestä lähes yhdenmukaisesta 18 muuttujan lomakkeesta.

Toinen alkuperäisistä lyhennetyistä lomakkeista.

Uusin lyhyt versio. Lyhyiden lomakkeiden tarpeen kasvaessa kävi selväksi, että vaihtoehtoisten lomakkeiden käyttö oli usein epäkäytännöllistä.

Lyhyt lomake väestötutkimustyöhön. Ei sisällä riskimuuttujia.

13–17-vuotiaille nuorille suunnattu lomake, joka on käyttökelpoinen 11–18-vuotiaille. Psykometriset ominaisuudet ja pisterajat vaihtelevat iän ja sukupuolen mukaan.

CORE-OM:n pohjaava lomake, joka on kehitetty yhdessä oppimisvaikeuksista kärsivien ihmisten kanssa heitä varten.

15 muuttujan LD-CORE

30 muuttujan LD-CORE.

Mittarit, jotka on tarkoitettu ammattilaisen täytettäviksi, yhteinen nimitys CORE-A:n (A kuten arviointi) Niiden ensisijaisena tarkoituksena on kerätä tietoja, joiden puitteissa voidaan tulkita itsearviointimittareiden vastauksia.

(Hoidon arvioinnin lomake) – ammattilaisen täyttämä lomake, joka kuvaa keskeistä lähtöasetelmaa muutoksen mittaukselle.

(Hoidon päättymisen lomake) – vastaava lomake, joka täytetään hoidon lopussa kuvamaan hoidon kulkua.

Content checker target (not for humans!): p8W6QTTHWk@UHY

Scroll to Top