Ελληνική μετάφραση

This post is available in: English, there may also be a subsite in your language, see "Subsites" in the top menu.

Δημιουργία σελίδας στις 17/6/20 από τον αγγλικό ιστότοπο, μετάφραση και προσαρμογή από την Κυριακή Μ. Χράντα

Ιστορικό πλαίσιο και υπόβαθρο

Η αρχική μετάφραση του CORE-OM στα ελληνικά διενεργήθηκε σε συνεργασία με την φίλη και τότε συνεργάτιδά μου, Δρ. Καίτη Δαμασκηνίδου και ολοκληρώθηκε πολλά χρόνια πριν.  Επειδή η Καίτη έχει κάποια χρόνια τώρα που κατοικεί και εργάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Δρ. Ευρυνόμη Αυδή, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχει αναλάβει την πραγματοποίηση της δουλειάς αυτής μαζί μου. Η αρχική ψυχομετρική έρευνα σε μικρά αλλά επαρκή δείγματα ήταν μεν καλή αλλά ποτέ αρκετά υψηλά στην λίστα εκκρεμοτήτων της Καίτης ή τη δική μου για να τα συνθέσουμε προς δημοσίευση. Αυτό, όμως, πρόκειται να αλλάξει, όπως θα δείτε παρακάτω.

Τρέχουσα κατάσταση (2020)

CORE-OM

Η χρήση του CORE-OM σταδιακά διαδίδεται στην Ελλάδα και η Δρ. Αυδή, με φοιτητές και συνεργάτες, έχει διενεργήσει τη συλλογή των δεδομένων από το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, Παράρτημα Θεσσαλονίκης (http://www.ekepsye.gr/web/guest/thessaloniki) και τα ευκαιριακά μη-κλινικά δείγματα από το γενικό πληθυσμό. Επιπλέον, ο Γεώργιος Δαγκλής συνεισέφερε με ανωνυμοποιημένα δεδομένα του CORE-OM από μία κλινική του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (OKANA, https://www.okana.gr/) στην Αθήνα. Με αυτά τα δεδομένα σχεδιάζουμε να καταθέσουμε ένα άρθρο προς δημοσίευση με την αρχική ψυχομετρική έρευνα της μετάφρασης του CORE-OM μέχρι το τέλος του 2019.

YP-CORE

Και πάλι, η εργασία που διενεργείται σε τοπικό επίπεδο από την Δρ. Αυδή, έχει συγκεντρώσει τις απαραίτητες πρόδρομες ανεξάρτητες μεταφράσεις, ενώ δύο ομάδες εστίασης με μεγαλύτερους και μικρότερους έφηβους τις έχουν εξετάσει. Ο ακόλουθος ποιοτικός έλεγχος πεδίου οδήγησε μόνο σε μικροδιορθώσεις, οπότε η εργασία, που συντονίζεται από την Άννα Συμεωνίδου, εδραιώνει τώρα την πρώτη ποσοτική ψυχομετρική έρευνα του ελληνικού YP-CORE. Αν θεωρείτε ότι μπορείτε να συνεισφέρετε κλινικά ή μη-κλινικά δεδομένα σ’ αυτήν την εργασία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Ανάπτυξη ενός δικτύου έρευνας πρακτικής εφαρμογής του ελληνικού CORE (PRN)

Με τη δουλειά στο CORE-OM και τη μετάφραση του YP-CORE, και με τη συνηθισμένη συλλογή baseline δεδομένων από το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής στη Θεσσαλονίκη, τη δημιουργία του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (https://lab.psy.auth.gr/) και το ενδιαφέρον των υπηρεσιών στην Κέρκυρα και την Κρήτη, υπήρξε μια ξεκάθαρη ανάγκη για συντονισμό και αμοιβαία στήριξη. Ως αποτέλεσμα αυτού αναπτύσσουμε ένα δίκτυο έρευνας πρακτικής εφαρμογής για να στηρίξουμε και συλλέξουμε δεδομένα από τα CORE εργαλεία στην καθημερινή χρήση για να παρακολουθήσουμε την αρχική κατάσταση και την αλλαγή στο χρόνο σε κάθε υπηρεσία που ενδιαφέρεται να εξετάσει τη δουλειά της χρησιμοποιώντας μετρήσεις αυτο-αναφοράς. Προς το παρόν το PRN θα είναι για το σύστημα μέτρησης CORE, αλλά μακροπρόθεσμα αυτό μπορεί να επεκταθεί στη στήριξη υπηρεσιών που χρησιμοποιούν άλλα ευυπόληπτα συστήματα μετρήσεων. Αυτή η εργασία συντονίζεται από την Κυριακή Μ. Χράντα με έδρα της το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου. Αν θεωρείτε ότι εσείς ή η υπηρεσία στην οποία εργάζεστε μπορεί να ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στο αναπτυσσόμενο δίκτυο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Μείνετε συντονισμένοι με τις εξελίξεις

Αν ενδιαφέρεστε να κρατήσετε επαφή με τις εξελίξεις, εγγραφείτε στη λίστα ηλεκτρονικών διευθύνσεων για τις ανακοινώσεις του CORE (very low traffic): η φόρμα εγγραφής είναι κάτω αριστερά σε κάθε σελίδας του παρόντος ιστοτόπου.

Scroll to Top